Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu Vianto.pl


Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w portalu Vianto.pl

Czym jest RODO

Od 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe, europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. „RODO”.
Zbierane i przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe (teleadresowe – imię oraz e-mail) konieczne są do wpisania treści wiadomości wysłanej przez Czytelnika do właściciela portalu Vianto.pl
Państwa dane nie są zapisywane i nie są przetwarzane przez system. Służą wyłącznie skierowaniu wiadomości na skrzynkę pocztową.

 

Administrator danych osobowych czytelników portalu Vianto.pl

Administratorem danych czytelników portalu Vianto.pl jest

"Nas Troje" Krystian Wawrzyczek
ul. Polna 3A/1
43-400 Cieszyn
NIP: 548-164-37-47
Regon 072338600

Właściciel portalu Vianto.pl przejął obowiązki inspektora ochrony danych osobowych. W razie potrzeby nasi czytalnicy mogą kontaktować się z nim w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem korespondencyjnym:

"Nas Troje" Krystian Wawrzyczek
ul. Polna 3A/1
43-400 Cieszyn

lub adresem e-mail: krystian@grupanastroje.pl

lub pod numerem telefonu 600 978 361

 

Polityka prywatności portalu Vianto.pl

Szanowni Państwo, użytkownicy portalu Vianto.pl - uprzejmie prosimy pamiętać, że wysyłając adres e-mail zgadzają się Państwo na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów korespondencji zwrotnej. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak gdyby nie zdecydowali Państwo przekazać nam danych osobowych, takich jak: imię i adres poczty elektronicznej – nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość. Podanie imienia, e-maila oraz tematu wiadomości służy przeciwdziałaniu robotom i procesom spamerskim.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swojego adresu e-mail oraz wysłanej wiadomości ze skrzynki pocztowej właściclea portal Vianto.pl, zlecając powyższe czynności inspektorowi ochrony danych osobowych portalu Vianto.pl. Zapewniamy, iż wszystkie przekazywane przez Państwa dane służą nam wyłącznie do korespondencji.
Mają Państwo prawo zyskać informacje dotyczące przetwarzania przez portal Vianto.pl swoich danych, mogą Państwo zażądać ich kopii, sprostowania, czy zmodyfikowania, ograniczenia przetwarzania, czy usunięcia. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, co jednak będzie skutkowało odpowiedzi na e-mail.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Portal Vianto.pl nie przekazuje żadnych danych osobowych firmom ani osobom trzecim.

 

W jaki sposób zabezpieczane są dane Czytelników portalu Vianto.pl

Dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie właściciel portalu Vianto.pl 

Uprzejmie informujemy, że zastosowano - zgodnie z wymogami prawa - szereg technicznych i organizacyjnych środków służących zabezpieczeniu Państwa danych osobowych. Poziom bezpieczeństwa jest stale monitorowany i podnoszony.

System IT portalu Vianto.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystamy z bezpiecznych certyfikatów SSL, zabezpieczających zarówno stronę, jak i dane czytelników. Wykorzystujemy technologię zabezpieczenia strony certyfikatami DNSSEC. Ponadto nasz portal i poczta funkcjonują na jednych z najbezpieczniejszych płatnych serwerach w Polsce i Unii Europejskiej.

Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na strony portalu Vianto.pl

A. Portal Vianto.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta portal Vianto.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo, łącząc się z portalem Vianto.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, czy adresu wejścia na stronę portalu Vianto.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji portalu Vianto.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania użytkownikom strony.

B. Profilowanie
Korzystając z narzędzi Google Analytics, które zapisują IP użytkownika sieci, rejon kraju, przedział wiekowy, zainteresowania i dane, które użytkownik Internetu dobrowolnie udostępnił przeglądarce Google, mogą służyć właścicielowi portalu Vianto.pl do tworzenia reklam bądź działań PR, w których wykorzystane będą dane zbierane przez Google Analytics oraz dane zbierane przez firmę Google. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie tych danych, zmuszeni będą do zmiany ustawień swojej przeglądarki w telefonach, tabletach, czy komputerach łączących się z siecią Internet.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, portal Vianto.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa portalu Vianto.pl

Portal Vianto.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania portalu Vianto.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Polityka Cookies

Portal Vianto.pl wykorzystuje cookies tylko do nawigacji po serwisie. W cookies przechowujemy aktualną lokalizację użytkownika.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 600 978 361 lub adresem e-mail: krystian@grupanastroje.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600 978 361 lub e-mailem - krystian@grupanastroje.pl